مقدمات رنگرزی

به طورکلی ما سه دسته آهار داریم: ۱-پلیمرهای طبیعی شامل نشاسته ها،نشاسته های اصلاح شده،مشتقات نشاسته و مشتقات سلولزی ۲-پلیمرهای

مرسرایزینگ

(Mercerising). عمل مرسریزه کردن که به افتخار کاشف آن، جان مرسر، نامگذاری شده در حقیقت قرار دادن پارچه‌های پنبه‌ای در

عملیات مقدماتی (Pretreatment)

— آهارزنی آهار عبارت است از اضافه نمودن مواد اضافی به نخ تا نخ استحکام و مقاومت کافی را جهت

پخت و سفیدگری

پنبه خام دارای مقداری چربی و پکتین می باشد که به آن زیردستی نرم می بخشد ولی در مقابل باعث

آشنایی با ساختار رنگزاها

مواد رنگزا را می توان به دو طریق مختلف طبقه بندی کرد: طبقه بندی مواد رنگزا بر طبق ساختارشیمیایی : این