لینکهای مفید

مشترکین محترم در قسمت زیر تعدادی از لینک های مفید در ارتباط با رنگ و مواد نساجی لیست شده است:

شرکت RIFA یکی از معتبرترین شرکتهای تهیه و توزیع رنگ نساجی می باشد.